آموزش ساخت جا کلیدی | فیلم

آموزش ساخت جا کلیدی

با وسایلی مانند قلاب دیواری، پیچ، رنگ آکریلیک و آویز عکس و با روشی که در ویدیو می بینید می توانید یک جاکلیدی زیبا برای خود تهیه کنید.

 

(۱۸۷۹)