بحران‌های آتیِ آنتی بیوتیکها | فیلم

بحران‌های آتیِ آنتی بیوتیکها

داروهای آنتی بیوتیک حیاتبخش هستند. اما ما صرفا بیش از اندازه از آنها استفاده می‎کنیم- و اغلب برای مقاصد غیر حیاتبخش، از قبیل درمان آنفلوانزا یا حتی پرورش ارزانتر طیور. نتیجه این است که، پژوهشگر رامانان لاکسمینارایان می گوید: داروها دیگر برای همه کارساز نخواهد بود، چون باکتریهای مورد هدف آنها بیشتر و بیشتر مقاوم می‎شوند. او از همه ما (بیماران و پزشکان به تساوی) می‎خواهد که درباره آنتی بیوتیکها فکر کنیم- به موثر بودن دائمی آنها- بعنوان یک منبع محدود، و دو باراندیشه کنیم هنگام استفاده از آن. این یک نگاه جدی است که چگونه یک موضوع داغ پزشکی می‎تواند ما را به مقصود برساند.

(۹۶)