اگر کلیک‌بیت‌ها را دوست ندارید پس کلیک نکنید | فیلم

اگر کلیک‌بیت‌ها را دوست ندارید پس کلیک نکنید

آیا به نظر نمی رسد که بیشتر سایتهای خبری آنلاین فراتر از گزارش اخبار عمل می کنند تا به برانگیختن آشکارای خشمتان بپردازند( و صفحات بازدیدیتان)؟ پیشنهاد سالی کوهن تحلیل گر اخبار، مشارکت نکردن در خبرهایست که به ظاهر قصد عصبانی کردناتن را دارند. در عوض، کلیک های باارزش خود را برای سایتهای خبری مورد اعتمادتان نگه دارید.

«کلیک‌بیت‌» یه محتوای مباحثه برانگیز در فضای اینترنت گفته می‌شود و مقصد از انتشار آن هدایت کردن بازدیدکنندگان هرچه بیشتر به وب‌سایت منتشر کننده آن است.

(۳۳)