نحوه رسم کردن پنج ضلعی + فیلم

 

در این فیلم با قوانین رسم یک پنج ضلعی آشنا می شوید.

(۱۱۹۷۰)


11,970
بازدیدها