ساخت سه مدل موتور الکتریکی با استفاده از وسایل ساده | فیلم

ساخت سه مدل موتور الکتریکی با استفاده از وسایل ساده

در این فیلم با لوازم ساده نظیر سیم ، پیچ ،آهنربا و باطری قلمی ساختن سه مدل ساده از موتور الکتریکی به نمایش در می آید.

(۵۵۰۲)


5,502
بازدیدها