طراحی بی نظیر لامپ مخصوص با قاشق یکبار مصرف | فیلم

طراحی بی نظیر لامپ مخصوص با قاشق یکبار مصرف

طراحی بی نظیر لامپ مخصوص شبیه به لوستر با قاشق یکبار مصرف و ظرف پلاستیکی؛ به راحتی می توانید برای خودتان این لامپ مخصوص را بسازید.

 

(۷۲۱)