چند کاربرد غیر خوراکی از شکر | فیلم

چند کاربرد غیر خوراکی از شکر

در این فیلم چند کاربرد غیر خوراکی از شکر نمایش داده می شود. مانند: اضافه کردن شکر به گلدان و خاک باغچه برای تقویت گل، تازه نگهداشتن بیسکویت و شیرینی و حتی پنیر، از بین بردن لکه چمن از روی شلوار، پاک کردن روغن و گریس از دست، دور کردن زنبورها با مخلوط آب و شکرو فلفل سیاه.

(۲۴۷)