نحوه پاک کردن لکه چای و قهوه از روی پارچه | فیلم

نحوه پاک کردن لکه چای و قهوه از روی پارچه

برای برطرف کردن لکه چای و قهوه ابتدا پارچه را با آب گرم و اسفنج بشویید اگر لکه باقی ماند از گلیسیرین گرم استفاده کنید و بگذارید ۳۰ دقیقه روی پارچه باقی بماند و پس از آن پارچه را بشویید. اگر لکه روی پارچه یا لباس سفید ایجاد شد ابتدا آن را با آب اکسیژنه و سپس با آب معمولی بشویید.

 

(۲۷۹)