طرز ساخت قاب گوشی با چسب حرارتی | فیلم

این فیلم طرز ساخت قاب گوشی را با چسب حرارتی ، کاغذ آشپزی و لاک آرایشی آموزش می دهد.

(۱۷۹۴۰)


17,940
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>