ساخت شمعدان یا چراغ خواب | فیلم

ساخت شمعدان یا چراغ خواب

ساخت شمعدان یا چراغ خواب

وسایل  لازم برای ساخت :  چوب بستنی ، چسب ، کاغذ کادو ، شمع

(۱۴۵۰)