ترفند نگهداری هندوانه برای سال نو | فیلم

ترفند نگهداری هندوانه برای سال نو

در این فیلم ترفندی را آمورش می بینید تا بتوانید هندوانه را سالم تر و تازه تر برای سال نو نگهداری کنید.

(۱۸۲)