وسایل منزل را این گونه تزیین و بازسازی کنید | فیلم

وسایل منزل را این گونه تزیین و بازسازی کنید

روشی ساده و جالب و ایده ای خلاقانه برای تزیین و بازسازی وسایل چوبی و سطوح دیگر با استفاده از تکه های CD و DVD های قدیمی.

(۲۲۳۶)