روش برطرف کردن لکه چربی روغن | فیلم

روش برطرف کردن لکه چربی روغن

برطرف کردن لکه چربی روغن:
محل لکه را به وسیله اسفنج با “تتراکلروکربن” بشویید، سپس با آب نیم گرم و صابون، لکه را کاملا از بین ببرید. اگر لکه کهنه باشد، ابتدا با آب اکسیژنه بی رنگش کرده و بعد با آب بشویید.
برای از بین بردن این گونه لکه ها، در ابتدای شستشو از صابون استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است لکه را ثابت کند.

(۳۴۳)