ساخت قلاب ماهیگیری با قوطی نوشابه | فیلم

ساخت قلاب ماهیگیری با قوطی نوشابه

در این فیلم شخصی در مرکز فرهنگی پالینزی واقع در جزیره تاهیتی با ساختن نوک قلاب ماهیگیری از گیره در بازکن قوطی نوشابه آلمینیومی و کمی خمیر نان به عنوان طعمه ماهی ، ماهیگیری می کند. او قبلا با کلیپس کاغذ هم ماهی گرفته است.

(۲۱۸۸۷)