ترفندهایی کاربردی با استفاده از چسب حرارتی | فیلم

ترفندهایی کاربردی با استفاده از چسب حرارتی

از تفنگ چسب حرارتی در موارد مختلفی استفاده می شود. برای مثال برای چسباندن اسباب بازی ها، درست کردن گل مصنوعی، دکور و مبلمان، چوب کاری و … . اگر می خواهید با استفاده های دیگر چسب حرارتی آشنا شوید تماشای این ویدئو را از دست ندهید.

(۱۲۶۹)