خلاقیت با توپ تنیس + فیلم

خلاقیت با توپ تنیس

ایده ای واقعا ساده در عین حال مفید و سودمند،فقط با بریدن توپ از وسط و تزئین کردن آن به دلخواه و چسباندن آن روی دیوار می توانید وسایل کوچک و سبک را داخل آن بگذارید.

(۱۰۰۰)