جلوگیری از سرقت اطلاعات در استفاده از رایانه شخصی + فیلم

جلوگیری از سرقت اطلاعات در استفاده از رایانه شخصی

فیلمی بسیار مفید و آموزنده از توصیه های پلیس فتا برای پیشگیری از آلودگی های رایانه های شخصی و جلوگیری از سرقت اطلاعات و همچنین نکاتی برای جلوگیری از سرقت اطلاعات را مشاهده می کنید.

(۸۸)