ساخت زیر لیوانی با گل های طبیعی + فیلم

ساخت زیر لیوانی با گل های طبیعی

شما می توانید بدین طریق زیر لیوانیهای منحصربه فردی بسازید. گل ها میان مربع های شیشه ای منظره زیبایی می آفرینند.خودتان گلها را خشک کنید یا از گل خشکهای آماده خریداری نمایید.شما می توانید از هر نوع گلی که دوست دارید استفاده کرده و زیر لیوانیهایی منحصر به فرد بسازید. با فشرده کردن گل های، کمی از زیبایی تابستان را ذخیره کنید و سپس از آن‌ها برای درست کردن مجموعه‌ای از زیرلیوانی‌های شیشه‌ای استفاده کنید. وقتی گل‌ها فشرده می‌شوند، رنگ آن‌ها کمتر می‌شود، بنابراین از بنفشه‌های سه رنگ و معطر استفاده کنید که با رنگ‌های قویشان به بهترین نحو عمل می‌کنند. برای این کار ابتدا ساقه‌های پایینی را بچینید (می‌توانید گل‌ها را روی ساقه باقی بگذارید)، صورت گل را روی صفحه‌ای از دفتر تلفن یا کتابی سنگین قرار دهید، دفتر را ببندید و روی آن چیزی سنگین بگذارید و برای یک هفته تا ۱۰ روز آن را به‌‌ همان حال‌‌ رها کنید. دفتر را آهسته باز کنید و گل‌های کاغذی خود را بردارید.

(۵۹۷)