ایده جالب ساخت لامپ به شکل ابر + فیلم

ایده جالب ساخت لامپ به شکل ابر

 همیشه ایده های جالب نگاه ها را به سمت خود می کشد.در این ویدئو سعی شده است ایده ای را  که به هر نحوی محیط طبیعت را با ما همراه کند مطرح شود.

(۱۳۵۴)