با وسایل ساده فن خنک کننده لپ تاپ بسازید + فیلم

با وسایل ساده فن خنک کننده لپ تاپ بسازید

در این ویدیو آموزشی می بینید که چگونه می توان با یک فن و یک شانه تخم مرغ، با روشی ساده فن خنک کننده لپ تاپ ساخت.

(۲۱۲۱)