چرا به داعش ISIS میگویند؛ارتباط موساد با داعش + فیلم

چرا به داعش ISIS میگویند؛ارتباط موساد با داعش

به گزارش خبرگزاری سمای فلسطین،یک مقام سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی “موساد” اظهار داشت: نام داعش را این سازمان انتخاب کرد که کلمه اختصاری اصطلاح خدمات سر‌ّی سازمان اطلاعات اسرائیل است.وی که نامش فاش نشده؛ با بیان اینکه داعش ساخته و پرداخته سازمان اطلاعات اسرائیل است، افزود:  اسرائیلی‌ها نتوانستند نامی مانند موساد برای داعش بیابند به همین سبب نام عربی برای آن انتخاب شد که بیانگر تبعیت این شبکه از اسرائیل است.این مقام صهیونیست گفت: موساد این اسم را طی نامه‌ای به سازمان اطلاعات انگلیس پیشنهاد کرد.

(۱۵۶)