چند ایده برای کشیدن دایره بدون پرگار | فیلم

چند ایده برای کشیدن دایره بدون پرگار:

حتما برای شما هم پیش آمده که گاهی برای کشیدن دایره دچار دردسر شدید ، استفاده از پرگار یکی از راه کار های ساده برای کشیدن دایره است اما قطعا ساده ترین نیست

روش های ابتکاری و گاها بسیاری ساده ای وجود دارد که می توانید دایره صاف بکشید

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به شما نشان دهیم که گاهی حتی بدون استفاده از ابزار خاصی می توانید با دست دایره بکشید

(۵۶۳)


563
بازدیدها