آموزش ساختن زیر لیوانی با استفاده از سرامیک | فیلم

آموزش ساخت زیر لیوانی سرامیکی :

زیر لیوانی یکی از وسایل پر کاربرد برای تمییز نگه داشتن میزها محسوب می شود

برای ساخت زیر لیوانی سرامیکی ،روی  یک تکه سرامیک را با ماژیک های رنگی و دلخواه دایره های کوچک و بزرگ رنگی بکشید سپس با استفاده از قطره چکان الکل را روی قسمت ها مایژیکی بریزید تا رنگ آن ها پخش شود سرامیک ها را کنار بگذارید تا کاملا خشک شود سپس از آن ها به عنوان زیر لیوانی استفاده کنید

 

(۱۶۴)


164
بازدیدها