آموزش درست کردن کوسن فانتزی به شکل بستنی قیفی | فیلم

آموزش درست کردن کوسن فانتزی:

با استفاده از پارچه های رنگی می توانید انواع کوسن ها را برای مبل های خود درست کنید
دور تا دور یک پارچه گرد را با دست به صورت کشی بدوزید و داخل آن را الیاف مصنوعی پر کنید و کش دور آن را بکشید تا بسته شود
یک پارچه مستطیل را به صورت مثلت دو تا کرده و یک طرف آن را بدوزید و داخل آن را هم الیاف پر کنید و قسمت اضافه آن را قیچی کنید و دور تا دور آن را نیز به شکل کشی دوخته و ببندید و دو قسمت را با چسب حرارتی به هم متصل کنید و یک پارچه را چین دار حد فاصل دو قسمت بچسبانید و بقیه تزئینات آن را به سلیقه خود انجام دهید

(۱۶۷۸)