آموزش درست کردن استند اعداد | فیلم

آموزش درست کردن تزئینات تولد:

برای درست کردن عدد به شکل های فانتزی و بزرگ می توانید دستمال کاغذی های رنگی را به شکل بادبزنی تا کنید و ته آن را منگنه کرده قسمت بیرونی آن را با قیچی برش بزنید ، تعداد زیادی از این گل ها را درست کرده و عدد مورد نظر را به اندازه بزرگ روی مقوا رسم کنید و گل ها را روی  مقوا بچسبانید

از روش دیگر می توانید عدد را به شکل بزرگ روی مقوا رسم کرده  داخل آن را پر کنید و یک عدد مقوایی دیگر به عنوان در روی آن قرار ذاده و با کاغذکشی رنگی روی مقوا را تزئین کنید

(۲۰۸۲۹)