آموزش ساخت پادری تزئینی به شکل قلب با استفاده از کاموا | فیلم

کاموا را دور یک صندلی بپیچد سپس انتهای نخ را گره زده و چند لایه نخ را با فاصله های هم اندازه از هم گره زده از بین گره ها نخ را قیچی کنید ، منگوله های کاموایی را به هم وصل کنید و شکل های مختلف درست کنید

(۶۳۰۷)