ایده های جالب برای درست کردن دسر و نوشیدنی با انگور + فیلم

ایده های جالب برای درست کردن دسر و نوشیدنی با انگور

انگور یکی از میوه های شیرین و بسیار مقوی در میان میوه های دیگر است که دارای رنگ و اندازه های مختلفی است.این میوه در روی درختی است رونده که به دور خودش می پیچد و بالا می رود. این درخت بیش از آب نیاز به تکیه گاه دارد تا بتواند به رشد خودش ادامه دهد.

 

(۲۰۶۶)


2,066
بازدیدها