آموزش ساخت گل سر ” طرح گل ” با استفاده از پارچه | فیلم

ساخت گل با پارچه یکی از ساده ترین نوع گلسازی است که با وجود ساده بودن بسیار زیبا و جذاب نیز خواهد بود.

ابتدا پنج مربع ۶ سانت در ۶ سانت قیچی کنید

آنها را روی یکی از قطرهای مربع تا بزنید تا شکل یک مثلث بدست بیاید

برای ظریفتر شدن کار میتوانید قسمت تازده را اتو کنید

اینها مربع های ما پس از اتو کردن هستند

سپس روی قسمت بسته مثلث به حالت نیم دایره مانند زیر کوک های ریز بزنید

سپس نخ را بکشید

خواهید دید که پس از کشیدن نخ گلبرگ نیم دایره ای بدست خواهد آمد

قسمت اضافه پایین کوک زدن را قیچی کنید

پنج عدد مربع بقیه را هم همینطور تبدیل به گلبرگ کنید و اضافات را قیچی کنید

یک نخ را از پایین تمام گلبرگهای آماده شده رد کنید

سپس نخ را بکشید تا ۵ گلبرگ در کنار هم قرار بگیرند

گلبرگها را پس از قیچی کردن نخ با دست حالت بدهید

از ییک دکمه و یا نگین تزیینی برای مرکز گل استفاده نمایید

گل بسیار زیبای  شما آماده است

این گل را میتوانید برای تزیین لباس.تزیین تل.تزیین موگیر.تزیین کلیپس و گل مو استفاده نمایید

(۳۰۸۰)


3,080
بازدیدها