آموزش تزیین تخم مرغ عید با استفاده از نمد و پارچه | فیلم

روش اول : ساخت تخم مرغ رنگین کمانی

برای ساخت این تخم مرغ رنگی و زیبا به ده رنگ پارچه نمدی یا فوتر نیاز دارید.

البته از رنگ های کمتر هم می تونین استفاده کنین.

ابتدا تخم مرغ را از طول به تعداد رنگ هایی که دارید تقسیم بندی کنید.

الگویی تهیه کرده و نمدها را برش بزنید.

تکه های فوتر را به ترتیب رنگ های رنگین کمان درکنار هم روی تخم مرغ بچسبانید.

روش دوم تزیین تخم مرغ با نمد :

دو بیضی به اندازه تخم مرغ روس نمد بکشید.

داخل هر یک طرح دلخواه خودتون را تکه دوزی و گلدوزی کنید.

در اینجا یک طرف منظره آفتابی زیبایی کار شده و طرف دیگر گل .

پس از اتمام تزیین، دو بیضی را طرفین تخم مرغ قرار داده و کوک بزنید.

برای پیدا نبودن کوک ها روی کار نواری از نمد بچسبانید.

این هم تخم مرغ زیبای تزیین شده

از الیاف نمدی هم می توانید برای تزیین تخم مرغ استفاده کنید.

(۲۶۵۴)