استفاده از چوب دارچین در طراحی دکوراسیون | فیلم

حدود ۲۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بقراط پدر علم طب توصیه کرد :” اجازه دهید غذا داروی شما و دارو غذای شما باشد.”

اکنون در هزاره سوم، جهان دوباره به توصیه این پزشک قدیمی بازگشته و به غذا به عنوان دارو می‌‌نگرد. در حال حاضر گیاهان دارویی و مشتقات آنها نظیر انواع ادویه ۲۰ درصد تجویزات دارویی در کشورهای صنعتی پیشرفته و ۸۰ درصد در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می‌‌دهد.

استفاده از گیاهان دارویی در ایران نیز مانند اکثر کشورهای در حالِ رشد، متداول بوده و همچنان رو به افزایش می‌‌باشد.

یکی از اجزای فعال دارچین، پلی مری به نام متیل هیدروکسی کالکون بوده که شبیه انسولین عمل می‌‌کند و به همین دلیل می‌‌تواند باعث تقویت عملکرد انسولین، افزایش حساسیت به انسولین و همچنین کاهش مقاومت به این هورمون مهم و کاربردی شود.

(۱۹۹۷)