آموزش درست کردن سگ با خمیر | فیلم

وسایل مورد نیازبرای درست کردن سگ با خمیر

خمیر

آموزش

ابتدا خمیر ها را آماده میکنیم

سپس خمیر ها را به شکل دایره در می اوریم

بعد دایره را به ترتیب به هم می چسبانیم

در ادامه میتویاند تمام مراحل کار را مشاهده کنید

 

(۱۷۲۳)


1,723
بازدیدها