آموزش درست کردن کارت تبریک زمستانی با طرح آدم برفی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کارت تبریک با طرح آدم برفی

مداد

خودکارمداد

چسب

رنگ

منگنه

آموزش

ابتدا کاغذ ها را به ابعاد مشخص شده در تصویر در میاوریم

سپس کاغذ یرا که به شکل مستطیل است را چسب میزنیم

و روی کاغذ یا مقوا که دولا شده میچسبایم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۱۸۰۵)