آموزش درست کردن قلعه شنی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن قلعه شنی:

شن

قالب های مخصوص قلعه

قالب دیوار قلعه

آموزش:

ابتدا قالب خود قلعه را با استفاده از شن پر میکنیم  وفشار میدهیم تا خوب سفت شود

بعد آنرا در با دقت برعکس میکنیم تا شن حالت گرفته خارج شود

با روش بالا تمام دیوار هارا درست کرده و دور قلعه میچینیم

در ادامه میتوانید تمام مراحب کار را مشاهده نمایید

(۱۱۴۷)


1,147
بازدیدها