آموزش درست کردن آدمک با مقوا | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن آدمک

کاغذ رنگی

مقوا

مداد

مازیک

چسب

قچی

دکمه

رنگ

نخ قرقره

آموزش

ابتدا کاغذ و مقوا ها را  به شکل انچه در تصویر مشخص است در میاویرم

سپس صورت ادمک را که از قبل روی مقوا کشیده ایم را روی مقوا میکشیم

طح های دیگر را نیز بر روی سر آدمک میکیشم

در ادامه تمام مراحل کار ار میتوانید مشاهده کنید

 

 

(۹۶۶۶)