آموزش درست کردن جوجه تیغی با شن | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن جوجه تیغی شنی

شن

خلال دندون

خمیر

قالب یخ

آموزش

ابتدا شن ها را از هم باز میکنیم

سپس شروع به ورز دادن آن میکنیم

بعد از ان قالب یخ را برداشته و داخل ان به دلخواه رنگ شن میریزیم

در ادامه تمام مراحل کارر را میتوانید مشاهده کنید

(۱۰۹۴)