آموزش درست کردن کارت تبریک با طرح پروانه | فیلم

وسایل مورد نیازز برای درست کردن کارت تبریک پروانه ای

کاغذ رنگی

مقوا

قیچی

چسب

مداد

آموزش

ابتدا کاغذها را به اشکال مربع و دایره اندازه میزنیم و میبریم

سپس یک مقوا را برداشته از وسط تا میزنیم تا به شکل دو مربع در اید

سپس یک کاغذ روی ان میگذاریم و با چسب میچسبانیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۱۶۴۵)


1,645
بازدیدها