آموزش درست کردن هندوانه با شن های رنگی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن هندوانه شنی

شن

قالب هندوانه

خمیر

قالب دایره

آموزش

ابتدا شن ها را از هم باز میکنیم

سپس شروع به ورز دادن میکنیم

بعددقالب دایره را برداشته داخل آن شن میریزیم

در ادامه تمام ماحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۶۳۸)