آموزش درست کردن میمون با کاغذ و تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی میمون

کاغذ رنگی

ماژیک

قیچی

آموزش

ابتدا کاغذ را به شکل مربع برش می زنیم

سپس کاغذ را به شکل مثلث تا  می زنیم

تا را باز میکنیم و از سمت دیگر شروع به تا زدن می کینم

در ادامه تمام مراحل کار ا میتوانید مشاهده کنید

(۳۴۰۱)