آموزش اوریگامی زنبور عسل | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی زنبور عسل

کاغذ رنگی

ماژیک

چسب

آموزش

ابتدا کاغذها را به ابعاد مشخص شده در تصویر میاوریم

سپس کاغذ مربع شکل را از وسط تا میزنیم تا به شکل مستطیل شود

سپس کاغذ را باز میکنیم و از کناره ها به شکل مستطیل نازک تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتواید مشاهده کنید

(۲۴۰۹)