آموزش درست کردن بابانوئل با پارچه | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن بابانوئل

پارچه قرمز

چسب

ماژیک

مقوا

دکمه

قیچی

مداد

آموزش

ابتدا روی کاغذ طرح بابائل را میکشیم

سپس با مداد شروع به کشیدن طرحا روی پارچه میکنیم

بعد از کشیدن با قیچی میبریم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوایند مشاهده کنید

(۴۸۴۹)