آمورش درست کردن کرم با کاغذ رنگی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای ساخت کرم با تکنیک اوریگامی :

کاغذ

قیچی

مداد

چسب

آموزش :

ابتدا دو تکه کاغذ را به شکل نوار دراز و یک اندازه برش میزنیم

بعد دو تکه کاغذ را عمود بر هم کذاشته و بکی در میان تا میزنیم

درا دامه میتوانید تمام مراحل کار را مشاهده نمایید

(۲۶۱۳)