آموزش درست کردن گنجشک با کاغذ و تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی گنجشک

مداد

کاغذ رنگی

چسب

قیچی

چشم منوعی

آموزش

ابتداکاغذها را به ابعاد دلخواه برش میزنیم و از وسط تا میکینم

سپس روی کاغذ تا شده با مداد یک نیم دایره میکشیم

مجدد کاغذ کوچکتررا برداشته و با مداد نیم دایره میکشیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۴۴۱۲)