آموزش درست کردن کاکتوس تزیینی با شن رنگی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کاکتوس شنی

شن

خلال دندون

قالب مخصوص

قالب گلدانی

آموزش

ابتدا شن ها را باز می کنیم.

سپس ظرف مخصوص کاکتوس را برداشته و داخل ان به دلخواه رنگ شن یریزیم.

سپس بعد از شکل گرفتن قالب را از شن جدا می کینم.

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید.

 

(۱۸۳۹)


1,839
بازدیدها