آموزش درست کردن جعبه کادو به شکل خرگوش | فیلم

وسایل مور نیاز برای درست کردن جعبه با طرح خرگوش

خط کش

مقا

ماژیک

مداد

قیچی

چسب

چشم مصنوعی

پارچه

آموزش

ابتدا از قبل طح خرگوش را روی مقوا میکشیم

و با استفاد از قیچی ان را در می اوریم

سپس مقوای رنگی را زیر الگو گذاشته و با مداد شروع به کشیدن میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

(۱۴۰۰۹)