آموزش ساخت جاشمعی پایه دار کریسمسی با استفاده از لیوان | فیلم

کریسمس یکی از جشن های اصلی هموطنان مسیحی مان است. یکیاز وسایلی که برای تزیین در کریسمس مورد استفاده قرار می گیرد شمع های زیبا است. از ایده زیر کمک بگیرید و با چند جام،  پارچه های نمدی ، وسایل تزیینی، قیچی  و مقداری اکلیل میتوانید این جاشمعی زیبا را بسازید

(۱۲۲۱)