ساخت آویز دیواری به شکل بستنی قیفی | فیلم

با استفاده از این روش میتوانید برای مهمانی های خود با استفاده از شانه تخم مرغ ، کاموا ، رنگ روغن یا اکریلیک و چنگال آویزهای دیواری زیبایی را درست کنید

برای بافت منگوله باید به روش زیر عمل کنید .

دو دایره هم اندازه روی مقوا بکشید و وسط آن را سوراخ کنید.

کاموا را مطابق شکل زیر دور دایره طوری بپیچید که از سوراخ وسط دایره عبور کند

پیچاندن کاموا را تا جایی ادامه دهید که سطح مقوا دیده نشود .

کامواهای دور تا دور مقوا را با قیچی بچینید. دو مقوا را روی هم قرار دهید تا به شکل گرد دربیاید و با یک کاموا بین دو مقوا را گره بزنید.

در آخر مقواها را ببرید و از میان کامواها خارج کنید .

(۳۳۱۴)