آموزش درست کردن جعبه کادو به شکل قلب با تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن جعبه کادو قلبی با تکنیک اوریگامی:

یک تکه کاغذ ۲۱×۲۱

آموزش:

ابتدا کاغذ را از هر دو طرف به شکل مربع تا میکنیم

بعد مجددا از هر دو طرف به شکل مثلث

از ضلع ها به شکل مثلث به داخل تا وسط تا میزنیم

در ادامه میتوانید تمام مراحل کار را مشاهده نمایید

(۱۲۳۷۸)