آموزش درست کردن جعبه کادو به شکل قلب با تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن جعبه کادو قلبی با تکنیک اوریگامی:

یک تکه کاغذ ۲۱×۲۱

آموزش:

ابتدا کاغذ را از هر دو طرف به شکل مربع تا میکنیم

بعد مجددا از هر دو طرف به شکل مثلث

از ضلع ها به شکل مثلث به داخل تا وسط تا میزنیم

در ادامه میتوانید تمام مراحل کار را مشاهده نمایید

(۹۷۸)


978
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>