آموزش تزیین پتو با استفاده از منگوله | فیلم

برای بافت منگوله باید به روش زیر عمل کنید .

دو دایره هم اندازه روی مقوا بکشید و وسط آن را سوراخ کنید.

کاموا را مطابق شکل زیر دور دایره طوری بپیچید که از سوراخ وسط دایره عبور کند

پیچاندن کاموا را تا جایی ادامه دهید که سطح مقوا دیده نشود .

کامواهای دور تا دور مقوا را با قیچی بچینید. دو مقوا را روی هم قرار دهید تا به شکل گرد دربیاید و با یک کاموا بین دو مقوا را گره بزنید.

در آخر مقواها را ببرید و از میان کامواها خارج کنید .

(۴۷۹)