آموزش درست کردن دونه برف با کاغذ باطله | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن دونه برف با کاغذ باطله:

کاغذ باطله

خط کش

چسب

قیچی

گیره لباس

آموزش :

ابتداکاغذ ها را در طول برش زده

بعد به شکل اشک تا میکنیم

انهارا با گیره کنار هم قرار میدهیم

در ادامه میتوانید تمام مراحل کار را مشاهده نمایید

(۱۹۲۹)