با استفاده از گل، کادوهای خود را تزیین کنید | فیلم

تزیین جعبه کادو با انواع روبان و گل های طبیعی و مصنوعی انجام میشود که زیبایی خاصی به جعبه کادو میدهد. برای انجام تزیین سعی کنید از وسایل تزیینی زیبایی استفاده کنید که از لحاظ ترکیب رنگ هماهنگی زیادی با رنگ جعبه داشته باشد و زیبایی جعبه هدیه را بیشتر کند.

استفاده از کاغذ رنگی و خرده های باقیمانده از مقوای جعبه کادو نیز میتواند ایده خوبی برای انجام تزیین بر روی جعبه کادو باشد. در ادامه چنذین مدل از شیک ترین تزیینات جعبه کادو را مشاهده میکنید.

(۲۱۴۳)